Khoai tây cọng vị phố - Giá bán niêm yết trên mỗi kg