- Khoai môn lệ phố (bịch 0.5kg)
- Khoai lang kén (bịch 0.5kg)
- Khoai tím phomai (Hộp 15 viên)
- Khoai lang vàng phomai (Hộp 15 viên)
- Khoai lang vừng (bịch 0.5kg)