- Nem chua rán tẩm bột đặc biệt (Hộp 20 cái)
- Chả mực Hà Nội (Bịch 0.5kg)
- Chả cá Hà Nội (Bịch 0.5kg)
- Giò tai heo (Bó 10 cây)
- Chai tương ớt pha 500ml